Tìm hiểu thủ tục xin giấy phép xây dựng 2022 là như nào?

5/5 - (3 bình chọn)

Việc xây dựng các công trình nhà ở hiện nay ở khu vực đô thị thành phố. Thì bạn phải chuẩn bị thủ tục xin giấy phép xây dựng 2022 hiện nay. Đó là bước quan trọng để xin giấy phép và được cấp giấy phép. Thì mới bắt đầu xây dựng công trình nhà ở cho mình.

Những bước tiến hành và thủ tục xin giấy phép xây dựng 2022 như thế nào. Thì chúng tôi xin giới thiệu với các bạn những thông tin hữu ích để các bạn hiểu phần nào. Về việc sở hữu cho mình bản cấp phép xây dựng và bản vẽ cấp phép xây dựng nhé.

Những quy định về thủ tục xin phép xây dựng nhà ở năm 2022.

Về hồ sơ xin cấp phép xây dựng nhà ở mới nhất 2018. Điều 6 Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của. Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của. Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của. Chính phủ quy định như sau cho thủ tục xin giấy phép xây dựng 2020

Đối với nhà ở khu vực nông thôn miền quê.

– Đơn đề nghị xin cấp giấy phép xây dựng. Cho thủ tục xin giấy phép xây dựng 2020 theo mẫu tại Phụ lục số 14 của Thông tư này;

– Bản sao được công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ. Về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

– Hai bộ bản vẽ thiết kế, mỗi bộ gồm:

 • Sơ đồ mặt bằng xây dựng tỷ lệ 1/50 – 1/500. Theo mẫu tại Phụ lục số 15 của Thông tư này;
 • Bản vẽ các mặt đứng chính của công trình, tỷ lệ 1/50 – 1/200;
 • Bản vẽ sơ đồ đấu nối hệ thống thoát nước mưa, nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin, tỷ lệ 1/50 – 1/200.

– Đối với công trình xây chen có tầng hầm, ngoài các tài liệu quy định. Tại khoản 1, khoản 2. Điều này, hồ sơ còn phải bổ sung văn bản phê duyệt biện pháp thi công. Móng của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận.

Trình tự thực hiện

 1. Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
 2. Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận. Và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.
  • Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)
 3. Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:
  • Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;
  • Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện theo đúng quy định.
 4. Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết. Và trả kết quả theo giấy hẹn.
 5. Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận. Và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND cấp xã

Thành phần, số lượng hồ sơ thủ tục xin giấy phép xây dựng 2022

thu tuc xin giay phep xay dung 2020 2 - Tìm hiểu thủ tục xin giấy phép xây dựng 2022 là như nào?
 1. Thành phần hồ sơ, bao gồm:
  • Đơn xin cấp phép xây dựng (theo mẫu);
  • Bản sao một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Về đất đai kèm theo Trích lục bản đồ có chứng nhận của UBND xã;
  • Sơ đồ mặt bằng xây dựng công trình trên lô đất. Và các công trình liền kề nếu có do chủ nhà ở đó tự vẽ theo mẫu
 2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện: Cá nhân

Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã

Lệ phí: Lệ phí cấp phép xây dựng: 50.000 đồng/1 giấy phép

(Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 27/9/2007 của UBND tỉnh. TP về việc thực hiện Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007)

Tên mẫu đơn, tờ khai: Giấy phép

Yêu cầu thực hiện:

Kết quả thực hiện: Đơn xin cấp phép xây dựng

(Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án, đầu tư xây dựng công trình)

Đối với nhà ở khu vực đô thị thành phố.

Căn cứ Điều 94 Luật Xây dựng 2014 chia làm. 2 trường hợp với thủ tục xin giấy phép xây dựng 2022

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới

       a) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng;

       b) Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất. Theo quy định của pháp luật về đất đai;

       c) Bản vẽ thiết kế xây dựng;

        d) Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết. Bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề.

Điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn

Điều kiện 1: Điều kiện chung cấp giấy phép xây dựng có thời hạn gồm:

         a) Thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất. Của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

         b) Phù hợp với quy mô công trình do. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cho từng khu vực. Và thời hạn tồn tại của công trình. Theo kế hoạch thực hiện quy hoạch phân khu xây dựng đã được phê duyệt;

         c) Chủ đầu tư cam kết tự phá dỡ công trình khi hết thời hạn tồn tại. Được ghi trong giấy phép xây dựng có thời hạn. Nếu không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế và chịu mọi chi phí cho việc cưỡng chế phá dỡ.

Điều kiện 2: Đối với công trình được cấp giấy phép xây dựng. Có thời hạn phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1. Điều này và đáp ứng điều kiện quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 91 của Luật này.

Điều kiện 3: Đối với nhà ở riêng lẻ phải đáp ứng điều kiện. Quy định tại khoản 1 Điều này và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1. Điều 93 của Luật này.

Điều kiện 4: Đối với công trình, nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn. Khi hết thời hạn mà kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng chưa được triển khai. Thì cơ quan đã cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm thông báo. Cho chủ sở hữu công trình hoặc người được giao sử dụng công trình. Về điều chỉnh quy hoạch xây dựng và thực hiện gia hạn giấy phép xây dựng có thời hạn.

Trình tự, thủ tục nộp hồ sơ xin giấy phép xây dựng 2022:

Bước 1: Nộp 01 hồ sơ tại UBND cấp huyện nơi chuẩn bị xây dựng nhà ở. Và muốn xin giấy phép xây dựng.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu người sử dụng đất bổ sung thêm giấy tờ. Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì viết giấy biên nhận. Và trao cho người sử dụng đất. Trường hợp cần phải xem xét thêm thì cơ quan cấp giấy phép xây dựng. Phải thông báo bằng văn bản cho người sử dụng đất biết lý do. Đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét và chỉ đạo thực hiện.

Bước 3: Sau đó, người sử dụng đất tới nơi tiếp nhận hồ sơ. Theo thời gian ghi trong giấy biên nhận để nhận kết quả. Và nộp lệ phí theo quy định. Người sử dụng đất nhận giấy phép xây dựng. Kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu của cơ quan cấp giấy phép xây dựng. Hoặc văn bản trả lời (đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng).

Thời gian giải quyết hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở:

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thủ tục xin giấy phép xây dựng 2022 hợp lệ. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải xem xét hồ sơ. Để cấp giấy phép trong thời gian 15 ngày đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị; 10 ngày làm việc đối với nhà ở nông thôn.

Trường hợp đến thời hạn cấp giấy phép. Nhưng cần phải xem xét thêm thì cơ quan cấp giấy phép xây dựng phải thông báo bằng văn bản. Cho chủ đầu tư biết lý do, đồng thời báo cáo cấp. Có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét. Và chỉ đạo thực hiện, nhưng không được quá 10 ngày kể từ ngày hết hạn.

Liên hệ với chúng tôi để tư vấn miễn phí

Công ty TNHH cơ khí Xây Dựng Tiến Thành

                     -72 Đường số 11-KDC Cityland Park Hills -P10-Gò Vấp-TP.HCM           

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *